Thursday, November 24, 2016Installation "Agora" by Bence György Palinkas, speaking of three concepts of Hungarian cultural house - the first one comes from the imperial era, and is called "People's cultivation" (introduced by Mihály Gyerkes, 1906); the second one is based on the socialist idea of public culture (example based on  the house of culture in Budapest, built in 1979); and the third one is the contemporary idea of "community culture", embodied by Szent-Györgyi Albert Agóra in Szeged. The wooden pieces have been inspired by the work of the city architect of Budapest, made in the 1970s.


Bence György Palinkase installatsioon "Agora", mis kõneleb kolmest Ungari kultuurimaja kontseptsioonist - esimene pärineb Austria-Ungari impeeriumist ja selle nimi on "Rahvaharidus" (vt harimine kui kultiveerimine, ka põlluharimine, jne; ideed tutvustas Mihály Gyerkes, 1906); teine põhineb sotsialistlikul avaliku kultuuri ideel (näiteks on toodud Budapesti 1979. aastal ehitatud kultuurimaja); ja kolmas on kaasaegse "kogukonnakultuuri" kehastus, mis asub Szegedis ja kannab nime "Szent-Györgyi Albert Agóra". Kunstniku idee kasutada puidust mudeleid põhineb Budapesti linnaarhitekti tegevusel 1970ndatel.